Dutch

Het European Decontamination Institute is het toonaangevende platform voor nationale decontaminatie associaties, decontaminatie aannemers en leveranciers.

Het Decontaminatie Instituut heeft een sterke focus op ontwikkelingen in Europa, die van belang zijn voor de decontaminatie-industrie.

Verder heeft het Decontaminatie Instituut onder andere de volgende doelstellingen:

Het behartigen, bevorderen en beschermen van de belangen van de decontaminatie-industrie in Europa;
Het vaststellen en bevorderen van Europese normen voor decontaminatietechnieken;
Betrokken zijn bij en invloed hebben op de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid;
meewerken aan de verbetering van de wetgeving inzake het verwijderen en storten van gevaarlijk afval;
Uitwisseling van informatie over technieken, werkmethoden en opleiding;
contacten onderhouden met soortgelijke organisaties in andere delen van de wereld, b.v. Azië en de V.S.